Στήριξη Δημάρχου Μανώλη Καρρά στο προσωπικό του ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Στήριξη Δημάρχου Μανώλη Καρρά στο προσωπικό του ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Ο θεσμός των ΚΔΑΠ είναι πολύ σημαντικός για τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά. Στο δήμο μας λειτουργούν 6 δομές που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην τοπική κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτοδιοικητικής συνεργασίας, ως δήμαρχος του Δήμου Νέας Προποντίδας, αναγνωρίζω την προσπάθεια που γίνεται για τις μόνιμες δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ατόμων με αναπηρία, μόνιμες και εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας του προσωπικού στα ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ, καθώς και την σταθερή και ομαλή χρηματοδότηση από το Κράτος, με την κάλυψη του λειτουργικού κόστους των δομών αυτών.
Δεσμεύομαι να στηρίζω οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την ενίσχυση αυτού του θεσμού και σταθερές εργασιακές σχέσεις του προσωπικού που απασχολείται στις δομές αυτές.