Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο μητρώο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Προποντίδας

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο του Κοινωνικού Παντοπωλείου παρατείνονται από τις 1 Οκτωβρίου έως και τις 18 Οκτωβρίου 2019, στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες. Ειδικότερα:

– Κοινωνικό Παντοπωλείο Μουδανιών, Κασσάνδρας 24, καθημερινά, 9:00 με 14:00, τηλ. 23730 24524.
– Δ.Ε Τρίγλιας, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ Ν. Τρίγλιας, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη.
-Δ.Ε Καλλικράτειας, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Δημοτικό Κατάστημα Ν. Καλλικράτειας, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 9:00 με 12:00.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου -βάσει της υπ’αριθμ. 308/2017-17/05/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας- είναι οι εξής:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.
2. Μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Προποντίδας.
3. Εισοδηματικά κριτήρια: σύμφωνα με το όριο της φτώχειας, το οποίο διαμορφώνεται ετησίως, και αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 4.718€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 (2.357€) για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 (1.415,40€) για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.
4. Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000€ κατ’ άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο.
5. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων να μην υπερβαίνει για το τελευταίο φορολογικό έτος, το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επικύρωση της αίτησης των ωφελούμενων είναι:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
2.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβολαίου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους – Φορολογικό Έτος 2018.
5. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1.
6. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα).
7. Δήλωση ΕΝΦΙΑ (εάν υπάρχουν ακίνητα).
8. Βεβαίωση Τραπέζης ή Υπεύθυνη Δήλωση που να αναγράφεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται κατά περίπτωση από την επιτροπή διαχείρισης και την Κοινωνική Λειτουργό, με σκοπό την αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας του φακέλου αιτούντος για την σωστή εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης είναι τα κάτωθι:
– Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας: φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.
– Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών: κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευόμενη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
-Σε περίπτωση αναπηρίας: απόφαση υγειονομικής επιτροπής, που αναγράφεται το ποσοστό και απόφαση αρμόδιας υπηρεσίας για το ποσό του επιδόματος αναπηρίας.
– Σε περίπτωση διαζυγίου: διαζευκτήριο.
– Σε περίπτωση χηρείας: ληξιαρχική πράξη θανάτου.
-Σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/ και σύνταξη ή/ και άλλη κρατική παροχή: σχετική βεβαίωση λήψης.
– Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
– Οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο αποδεικνύει την έκτακτη κατάσταση.

Η Κοινωνική έρευνα, η οποία πραγματοποιείται από το Δήμο Ν. Προποντίδας και συγκεκριμένα από την Κοινωνική Λειτουργό της Δομής, διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων και της οικογένειάς τους σύμφωνα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, σε περιπτώσεις αναπηρίας ή αρρώστιας ή διάστασης ή μονογονεϊκότητας ή πολυτεκνίας κλπ.
Επιπλέον, οι αιτούντες υποχρεούνται να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση).
Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης του.

Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την παράταση των δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Την υποβολή αιτήματος προς όλους τους αρμόδιους φορείς για χορήγηση νέας παράτασης των δηλώσεων ιδιοκτησίας του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 στο Ελληνικό Κτηματολόγιο μέχρι τις 10/1/2020, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας. Διαβάστε περισσότερα

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας

Την ανασυγκρότηση του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζοντας τα μέλη ως εξής: Διαβάστε περισσότερα

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας

Την ανασυγκρότηση του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας αποφάσισε τα Δημοτικό Συμβούλιο ορίζοντας τα μέλη ως εξής: Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Την ανασυγκρότηση του 7μελούς του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζοντας τα μέλη ως εξής: Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οδοποιία από την Επαρχιακή Οδό Μουδανιών-Σιθωνίας έως Κοινότητα Πορταριάς

Αγροτική Οδοποιία από την Επαρχιακή Οδό Μουδανιών-Σιθωνίας έως Κοινότητα Πορταριάς

Ακόμη ένα έργο οδοποιίας θα αρχίσει να κατασκευάζεται, καθώς υπεγράφη με τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού από την Επαρχιακή Οδό Μουδανιών-Σιθωνίας (πλησίον κόμβου Αγίου Μάμαντος) έως την Πορταριά. Πρόκειται για ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού μήκους περίπου 3,5 χλμ. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.000.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους (Διευκρινίζεται ότι για κάθε έργο, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης συντάσσεται σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα επίσημα τιμολόγια του Υπουργείου. Ωστόσο, κατά το στάδιο της δημοπράτησης δίνεται έκπτωση από τους συμμετέχοντες, που μεταβάλλει σημαντικά το ποσό του προϋπολογισμού. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός δεν είναι ίδιος με το τελικό κόστος του έργου) . Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού

Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού

Με το σύνθημα «Αγαπώ την Άθληση- Αγαπώ την Υγεία μου», γιορτάσθηκε σήμερα Παρασκευή 27/9/2019 η Πανελλήνια ημέρα αθλητισμού στα σχολείου του Δήμου μας.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν αθλητικές δράσεις, όπως αερόβιες κινητικές δραστηριότητες και ομαδικά -ατομικά αθλήματα που στόχο είχαν, την ενεργοποίηση των μαθητών και των μαθητριών για τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου. Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησε η 2η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “MATCH-SPORT- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination”

Ξεκίνησε η 2η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “MATCH-SPORT- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination”

Ξεκίνησε χθες στο Δημαρχείο στα Ν. Μουδανιά η Διήμερη συνάντηση εργασίας (2nd Coordination Meeting) των εταίρων του έργου: “MATCH-SPORT- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων, που θα υλοποιηθούν από τους εταίρους του έργου το προσεχές διάστημα. Διαβάστε περισσότερα

Έργα προϋπολογισμού 27.000.000 € δημοπρατούνται στον Δήμο Ν. Προποντίδας

Δήμαρχος, Μ. Καρράς: “Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και υλοποιούμε τις προεκλογικές μας εξαγγελίες χωρίς καθυστέρηση”.

Ένα νέο κύμα δημοπράτησης έργων βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δήμο μας για το φθινόπωρο. Έργα, που ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 27.000.000 €, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, αλλά και από ιδίους πόρους. Οι παρεμβάσεις αφορούν στους νευραλγικούς τομείς του περιβάλλοντος, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης περιοχών του Δήμου. Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση του έργου οδοποιία αγροτικής οδού από την Κοινότητα Διονυσίου έως την Κοινότητα Πορταριάς

Ολοκλήρωση του έργου οδοποιία αγροτικής οδού από την Κοινότητα Διονυσίου έως την Κοινότητα Πορταριάς

Το συγκεκριμένο έργο, μήκους 1,15km και συνολικού προϋπολογισμού 303.720 Ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαβάστε περισσότερα