Έργα προϋπολογισμού 27.000.000 € δημοπρατούνται στον Δήμο Ν. Προποντίδας

Δήμαρχος, Μ. Καρράς: “Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και υλοποιούμε τις προεκλογικές μας εξαγγελίες χωρίς καθυστέρηση”.

Ένα νέο κύμα δημοπράτησης έργων βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δήμο μας για το φθινόπωρο. Έργα, που ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 27.000.000 €, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, αλλά και από ιδίους πόρους. Οι παρεμβάσεις αφορούν στους νευραλγικούς τομείς του περιβάλλοντος, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης περιοχών του Δήμου.

Συγκεκριμένα, είναι σε διαδικασία δημοπράτησης τα παρακάτω έργα:

1. «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου», προϋπολογισμού 5.400.000,00€.

Πρόκειται για την κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων των οικισμών Πορταριάς και Διονυσίου, με την μεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Διονυσίου.

2. «Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών – Διονυσίου», προϋπολογισμού 1.520.000,00€.

Πρόκειται για την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Διονυσίου και των δικτύων μεταφοράς, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση έκτασης περίπου 2.000 στρεμμάτων της περιοχής.

3. Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές), προϋπολογισμού 4.900.000 €

Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων της παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές), την μεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Διονυσίου και την επέκταση της Ε.Ε.Λ για την επεξεργασία των λυμάτων αυτών.

4. Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών στα Δίκτυα Ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δ. Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.859.340,58 €.

Πρόκειται για την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος -Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους και η εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.

5. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών, προϋπολογισμού 7.000.000 €

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων στην υψομετρικά χαμηλή περιοχή του οικισμού των Ν. Μουδανιών (από την οδό Ηλιοπούλου μέχρι την οδό Ελευθερίας και από το ύψος του ΚΤΕΛ μέχρι την θάλασσα. Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν ένας κεντρικός οχετός, καθώς και διάφοροι άλλοι οχετοί που θα συμβάλλουν στον κεντρικό, ο οποίος θα μεταφέρει τα βρόχινα νερά σε υπόγεια δεξαμενή και με το αντλιοστάσιο τα όμβρια θα καταλήγουν στην θάλασσα.

6. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δ. Ν. Προποντίδας, συνολικού προϋπολογισμού 5.220.000 €.

Το έργο αφορά στην ανέγερση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Δ. Ν. Προποντίδας, σε οικόπεδο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικισμού Πορταριάς και έχει εμβαδόν 4.091,31τ.μ. Η συνολική κάλυψη του κτιρίου είναι 1.659,09 τ.μ. Η συνολική δόμηση του κτιρίου είναι 2.024,79 τ.μ. Σε όλο το σχολικό συγκρότημα η θέρμανση θα γίνεται με γεωθερμία. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτήριο, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας για ειδικά σχολεία, που καθιστά τον Δήμο μας πρωτοπόρο στην κατασκευή τέτοιου έργου, τουλάχιστον για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν όχι Πανελλαδικά.

7. Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ.8 ΚΑΙ Ο.Τ.38 περιοχής «Αλμύρα» Ν. Μουδανιών, προϋπολογισμού 1.115.000 €

Το έργο αναπτύσσεται στους υπαίθριους χώρους του νοτιοδυτικού τμήματος της περιοχής των Ν. Μουδανιών, όπου θα κατασκευαστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και αντίστοιχος χώρος αναψυχής, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους των Ν. Μουδανιών όσο και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Ο χώρος στάθμευσης αναπτύσσεται μεταξύ της οδού Μ. Ανδρόνικου και της ανοιχτής αποστραγγιστικής τάφρου του ρέματος του Ελαιώνα, ενώ η πλατεία χωροθετείται στην έναντι πλευρά του συγκροτήματος του ΤΕΙ, στη συμβολή της οδού Μ. Ανδρόνικου με την οδό Π. Πλακίδη.

Συνολικός προϋπολογισμός των έργων: 27.014.340,58 €