Αγιασμός Σχολικών Μονάδων Δήμου Νέας Προποντίδας

Ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει θα γίνει ως εξής:

(Τα σχολεία που αναφέρονται παρακάτω είναι αυτά για τα οποία είχε ενημέρωση η Υπηρεσία του Δήμου από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Για τα σχολεία που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες επικοινωνείτε απευθείας μαζί τους).