Επανέναρξη εργασιών  του έργου “Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ν. Καλλικράτειας” από την 1η Οκτωβρίου 2019

Επανέναρξη εργασιών του έργου “Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ν. Καλλικράτειας” από την 1η Οκτωβρίου 2019

Ξεκινάνε και πάλι την 1η Οκτωβρίου 2019 οι εργασίες στο έργο «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ν. Καλλικράτειας» (αρ. Μελ.: 36/2017) μετά την τρίμηνη απόφαση διακοπής τους λόγω του καλοκαιριού. Με την 557/2019 απόφαση του Δ.Σ η διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη δεδομένου του μεγάλου όγκου επισκεπτών που δέχεται η περιοχή, ώστε να μην υπάρχουν οχλήσεις ή ατυχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (36/2017) ήταν αρχικού προϋπολογισμού 3.200.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α). Το έργο δημοπρατήθηκε στις 27/02/2018. Ανάδοχος αναδείχθηκε η: “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.” με προσφορά 1.251.379,55€ (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων τιμών και του Φ.Π.Α) με τη συμβατική προθεσμία περαιώσεώς του μέχρι τις 14-3-2020.