Αποκατάσταση εισόδου ΕΕΕΕΚ Νέας Ποτίδαιας

Αποκατάσταση εισόδου ΕΕΕΕΚ Νέας Ποτίδαιας

Στο πλαίσιο της ασφαλούς διέλευσης των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης Νέας Ποτίδαιας, η Δημοτική Αρχή προέβη στην αποκατάσταση της εισόδου με την ρίψη αμμοχάλικου.
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς τόνισε: «Το έργο αυτό, είναι μία ακόμη παρέμβαση μας για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες, αποβλέποντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στο Εκπαιδευτήριο.»