Αποκατάσταση βλαβών του νηπιαγωγείου της Κοινότητας Αγίου Παύλου

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση βλαβών του Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Αγίου Παύλου”.
Με το επικείμενο έργο θα ενισχυθεί ο Φέρων Οργανισμός του κτιρίου με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων και αναβάθμιση της υφιστάμενης αντοχής των υποστυλωμάτων της βορειοδυτικής πλευράς- στην προ την ζημιών/φθορών κατάσταση- με τη χρήση επισκευαστικών υλικών (κονιαμάτων και ανθρακοϋφασμάτων).
Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις γίνονται για να αποκατασταθεί η συνολική στατική επάρκεια του κτίσματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονιστικών διατάξεων για την αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και τις αυξημένες απαιτήσεις συμπεριφοράς λόγω της χρήσης του κτιρίου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 95.200 € και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από Ιδίους πόρους.
“Είναι γνωστό το πρόβλημα που προέκυψε στο νηπιαγωγείο του Αγίου Παύλου κι είναι σημαντικό πως βρισκόμαστε πια κοντά στην λύση του, ώστε σύντομα τα παιδιά να επιστρέψουν σε έναν χώρο οικείο και ασφαλή” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.