Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Beepathnet- Μελισσοδιαδρομές” την Τρίτη 15/10/2019

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Beepathnet- Μελισσοδιαδρομές” την Τρίτη 15/10/2019

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Beepathnet- Μελισσοδιαδρομές”, πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την ομάδα έργου του Δικτύου την Τρίτη στις 15 / 10 /2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά.

Ειδικότερα, σκοπός της συνάντησης είναι να μεταδοθεί η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψή των εκπροσώπων του Δήμου μας στις συνεργαζόμενες πόλεις του δικτύου: Hegyvidek- Βουδαπέστη και Bydgoszcz (Πολωνία), και οι οποίες εστιάζουν σε δράσεις στοχευμένες στην βιοποικιλότητα/περιβάλλον και στην εκπαίδευση αντίστοιχα.

Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν -εκτός από αυτούς που είναι ήδη μέλη της τοπικής ομάδας δράσης- όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν σχετικά με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι συνεργαζόμενες πόλεις του δικτύου, προωθώντας δράσεις για την προστασία των μελισσών/ επικονιαστών μέσω της ανάπτυξης ενός αστικού βιώσιμου περιβάλλοντος και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιπλέον, στη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί συζήτηση, σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε ο Δήμος μας να υλοποιήσει αντίστοιχες δράσεις (σε συνεργασία με σχολεία και εκπροσώπους της εκπαίδευσης).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:
• Ελισάβετ Παπουλίδου: 23733 50248 (Δήμος Νέας Προποντίδας)
• Φανή Χατζήνα: 23730 91297
• Email: beepathnet.neapropontida@gmail.com
• Facebook: Beepathnet NeasPropontidas – Μελισσοδιαδρομές
• https://sites.google.com/view/beepathnet-melissodiadromes/