Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Δικτύου URBACT III, η υπεύθυνη υλοποίησης του έργου του επικεφαλής εταίρου από το Δήμο της Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας , Κα Maruška Markovčič θα επισκεφθεί τον Δήμο μας στις 23-24 Οκτωβρίου 2019.

Σκοπός της επίσκεψής της είναι να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία υλοποίησης του έργου, να βοηθήσει και να συμβουλέψει την ομάδα έργου του δήμου μας στο πώς μπορούν να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες στον τρόπο διαχείρισης του έργου αλλά και να συζητήσει με την τοπική ομάδα δράσης για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνάντησης, την Τετάρτη 23/10 θα συναντηθεί το πρωί με τα μέλη της ομάδας έργου του δήμου και το απόγευμα, ώρες 18:00-20:00, θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τα μέλη της τοπικής ομάδας δράσης (πολίτες, ενδιαφερόμενα μέρη) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά.

Στις 24/10 το πρωί, θα συναντηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με εκπροσώπους από τη διοίκηση του δήμου. Σκοπός της συνάντησης είναι κυρίως η ενημέρωση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα ώστε, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών πόλεων, υπηρεσιών και φορέων και με την διαρκή υποστήριξή τους, να μπορέσουν να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα οι στόχοι του προγράμματος που είναι αφενός η ενίσχυση της μελισσοκομίας και των επιχειρήσεων του αγροτουρισμού μέσα από την ανάδειξη του πολύτιμου μελισσοκομικού τομέα της Χαλκιδικής και αφετέρου η αειφόρος ανάπτυξη όχι μόνο του δικού μας δήμου αλλά και όλης της Χαλκιδικής.