Διανομή Σχολικών Ειδών στα παιδιά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου Ν. Προποντίδας

Διανομή Σχολικών Ειδών στα παιδιά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό του ετήσια προμήθεια σχολικών ειδών για τα παιδιά των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η διανομή τους σε 40 δικαιούχους (συγκεκριμένα 68 παιδιά των ωφελούμενων). Τους δόθηκαν: Σχολικές τσάντες, τετράδια (2 τεμάχια), Μολύβια (2 τεμάχια), Στυλό (2 τεμάχια), γόμες, ξύστρες.
Υπενθυμίζουμε ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” (Απόφαση ένταξης πράξης 6879/10.10.2016) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2373024524, 2373350266.