Δημοπρατείται το έργο “Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών”

Τέλος στο χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώνονται στη χαμηλή περιοχή των Μουδανιών αναμένεται να δοθεί με την ολοκλήρωση του έργου “Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών” που θα δημοπρατηθεί άμεσα. Με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Προποντίδας ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και συγκρότησε την επιτροπή διαγωνισμού.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 7.000.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και από ιδίους πόρους. Αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων στο δυτικό τμήμα – χαμηλή περιοχή του οικισμού των Ν. Μουδανιών. Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν ένας κεντρικός οχετός, ο οποίος θα μεταφέρει τα βρόχινα νερά και των εξωτερικών λεκανών, ένα αντλιοστάσιο καθώς και διάφοροι άλλοι οχετοί, οι οποίοι συμβάλλουν στον κεντρικό. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 23-10-2019 και ώρα 10 το πρωί.

“Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε μία περιοχή που αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα. Κανείς δεν ένιωθε καλά με την εικόνα που παρουσίαζε σε κάθε έντονη βροχόπτωση, πόσο μάλλον εμείς. Έτσι, το να βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο, πριν την κατασκευή του, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση” δήλωσε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.