Δήλωση ζημιών από την κακοκαιρία της 10ης Ιουλίου 2019 και προσκόμιση δικαιολογητικών

Δήλωση ζημιών από την κακοκαιρία της 10ης Ιουλίου 2019 και προσκόμιση δικαιολογητικών

Την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 3 το μεσημέρι λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης ζημιών από την κακοκαιρία της 10ης Ιουλίου 2019. Σε δεύτερη φάση, μετά τον έλεγχο των κλιμακίων υποβάλλεται από τους πληγέντες νέα αίτηση στον δήμο Ν. Προποντίδας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20725/Β.979/10-5-2011 (ΦΕΚ 1207/Β)  μαζί με τα εξής δικαιολογητικά (το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019):

Για κατοικίες:

-Ε1

-Ε9

-Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ο κάθε ιδιοκτήτης το ποσοστό κυριότητας επί του ακινήτου

 

Για τις επιχειρήσεις:

-Τίτλος-οι ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο

-Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 του προηγούμενου έτους)

-Δηλώσεις ΦΠΑ του προηγούμενου έτους

-Απογραφή προηγούμενου έτους

-Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών ( ή αντίγραφα από τον προμηθευτή)

-Τιμολόγια αγοράς εμπορευμάτων ( ή αντίγραφα από τον προμηθευτή)

-Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού ( ή αντίγραφα από τον προμηθευτή)

-Κατάσταση που συνοδεύει τον μηχανολογικό εξοπλισμό στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος και η ένδειξη ολική ή μερική καταστροφή

-Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης της μονάδας-επιχείρησης

-Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες σε ισχύ, ώστε να προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την ημέρα της θεομηνίας

-Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 2373050266 (για μόνιμες κατοικίες) και 2373050206 (για επιχειρήσεις και εξοχικές κατοικίες).