Δημοπρατείται το έργο της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων του βιολογικού “Φλογητών-Διονυσίου”

Δημοπρατείται το έργο της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων του βιολογικού “Φλογητών-Διονυσίου”

Την άρδευση 2000 στρεμμάτων στην Κοινότητα Διονυσίου θα εξασφαλίσει η ολοκλήρωση του έργου “Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών-Διονυσίου”. Με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Προποντίδας καθόρισε την επιτροπή διαγωνισμού και τους όρους δημοπράτησης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ.
Το έργο είναι,που είναι προϋπολογισμού 1.520.000 €, θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” κι από ιδίους πόρους. Περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου της εκροής για άρδευση. Συγκεκριμένα:
1. Σύστημα φίλτρανσης.
2. Αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης.
3. Καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης της ΕΕΛ στη δεξαμενή άρδευσης.
4. Κατασκευή ανοικτής δεξαμενής όγκου περίπου 10.000m3.
5. Δίκτυο άρδευσης που καλύπτει έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων.

“Σε μία εποχή με έντονο πρόβλημα λειψυδρίας, γίνεται εύκολα αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίζεται η άρδευση δύο χιλιάδων στρεμμάτων. Οι αγρότες θα έχουν προς αξιοποίηση μεγάλη ποσότητα νερού που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν στο ρέμα. Τα έργα αυτά έχουν πολλαπλά οφέλη κι, όταν σχεδιασμός φτάνει στην υλοποίηση, νιώθουμε απόλυτα ικανοποιημένοι” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.