Δημοπρατείται το έργο “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων των Κοινοτήτων Πορταριάς Διονυσίου”

Δημοπρατείται το έργο “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων των Κοινοτήτων Πορταριάς Διονυσίου”

Δημοπρατείται το έργο “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων των Κοινοτήτων Διονυσίου και Πορταριάς”. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ήδη τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού και τους όρους δημοπράτησης. Το έργο, προϋπολογισμού 5.400.000€,  θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και από ιδίους πόρους. Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα των προσφορών ορίζεται η 18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Προβλέπεται η κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των δύο προαναφερόμενων Κοινοτήτων έως το Βιολογικό Φλογητών – Διονυσίου. Ειδικότερα τα λύματα της Πορταριάς θα συλλέγονται μέσω εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων ελεύθερης ροής και θα συγκεντρώνονται στο τελικό φρεάτιο, απ’ όπου θα μεταφέρονται με Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό σε φρεάτιο έξω από το αντλιοστάσιο της Κοινότητας Διονυσίου. Επιπλέον, τα λύματα του Διονυσίου (πάνω χωριό) θα συλλέγονται μέσω εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων ελεύθερης ροής. Τα λύματα από το αντλιοστάσιο  θα οδηγούνται στον Βιολογικό όπου και προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού.

Ο Δήμαρχος Μ. Καρράς σε δηλώσεις του υπογράμμισε τη σημασία της υλοποίησης τέτοιων έργων, καθώς οδηγούν στη σταδιακή κατάργηση των απορροφητικών βόθρων που ευθύνονται για την υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων νερών και στην προστασία της δημόσιας υγείας από τους παθογόνους μικροοργανισμούς των λυμάτων.