Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας καλεί εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και οργανώσεων του Δήμου (αναγνωρισμένους από το Πρωτοδικείο), να εκφράσουν εγγράφως της βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας (φωτοτυπία καταστατικού), το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου εκπροσώπου τους, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναπληρωματικού.

Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 11/11/2019 στο Δήμο Ν. Προποντίδας, Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήμου, στα Ν. Μουδανιά (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2373350207, fax: 2373065793, email: yanna@nea-propontida.gr)

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ν. Προποντίδας δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης που θα ακολουθήσει.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας 11/11/2019

Στην αίτηση, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά τηλέφωνο, διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της επιτροπής είναι υπόχρεα στην υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)