Εκδήλωση για μεταφορά τουριστικού μοντέλου από την Εύξεινη Πόλη στο δήμο Νέας Προποντίδας

Την Τρίτη 16 Ιουλίου, ώρα 11.00 στο Κλειστό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Προποντίδας παρουσιάζει στα Νέα Μουδανιά το μοντέλο Consume-less Med (Kαταναλώνω λιγότερο στην Μεσόγειο), ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα για τον αειφόρο τουρισμό για το οποίο ο Δήμος Νέας Προποντίδας, ως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος τουριστικός Δήμος, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Το έργο απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους στην Μεσόγειο, σε φορείς του τουρισμού, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδοχεία-καταλύματα, εστίαση, καταστήματα χειροτεχνίας και εμπορίου), οι οποίοι μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και επικοινωνιακά οφέλη με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, πέρα από την συμβολή τους για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και του οικοσυστήματος της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη των τοπικών προϊόντων που προωθεί το συγκεκριμένο έργο.

Στόχος ο συντονισμός δράσεων για μείωση της κατανάλωσης νερού, ενέργειας και παραγωγής αποβλήτων και η παροχή της επιλογής μιας σειράς από υπηρεσίες προς τους τουρίστες ικανές να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση και να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα τα τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Εύξεινη Πόλη, ενώ την εμπειρία από την πιλοτική υλοποίηση του έργου, θα μας μεταφέρει από τον Δήμο Νάξου η επιστημονική συνεργάτης κ. Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά.

Αναλυτικά, η ενημερωτική δράση – σεμινάριο:

Κλειστό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Χαλκιδική, 16 Ιουλίου 2019

11.00 Εγγραφές

11.30 Χαιρετισμός

Εμμανουήλ Καρράς, Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

11.40 Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη Γιώργος Παππούς, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη

11.50 «Η εμπειρία από την πιλοτική δράση του έργου στην περιοχή της Νάξου» Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά, Επιστημονική Συνεργάτης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο

ConsumelessMED

12.20 Παρουσίαση του μοντέλου ConsumelessMED Ζωή Γκρουμούτη, Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη για το έργο ConsumelessMED

13.00 Ερωτήσεις