Προχωρούν οι διαδικασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Προχωρούν οι διαδικασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Προς έγκριση στη διαχειριστική αρχή υποβλήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου το τεύχος της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, αφορούν:

1. Στην «Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου και του ΓΕΛ. Ν. Μουδανιών», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
2. Στην «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας», προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ.
3. Στην «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου & Λυκείου Σημάντρων», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ.

Τα έργα είναι ενταγμένα στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και προβλέπουν: τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση πλάκας οροφής κάτω από μη θερμαινόμενη ξύλινη στέγη, θερμομόνωση δώματος και τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης – ψύξης.

Πρόκειται για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί, πριν τον κανονισμό θερμομόνωσης και δε φέρουν μόνωση τόσο στις κατακόρυφες όσο και στις οριζόντιες επιφάνειες τους (εξωτερικές τοιχοποιίες, στέγη, δάπεδο σε επαφή με το φυσικό έδαφος, δάπεδο πάνω από μη θερμαινόμενους χώρους, τοιχοποιίες προς μη θερμαινόμενους χώρους).

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι μόλις έρθει η απαιτούμενη έγκριση, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των έργων.