Ενημερωτική Συνάντηση του Δικτύου Μεταφοράς  “BeePathNet” της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III

Ενημερωτική Συνάντηση του Δικτύου Μεταφοράς “BeePathNet” της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα “BeePathNet” του URBACT III .
Τα μέλη της ομάδας έργου του Δικτύου “Beepathnet – Μελισσοδιαδρομές”, που πρόσφατα επισκέφθηκαν τις συνεργαζόμενες πόλεις του δικτύου Βουδαπέστη (Hegyvidek) και Bydgoszcz, ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τις καλές πρακτικές αυτών των πόλεων που υλοποιούν δράσεις εστιασμένες στους τομείς βιοποικιλότητα/περιβάλλον και εκπαίδευση αντίστοιχα.
Μετά το τέλος της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης στο δήμο μας αντίστοιχων δράσεων για την ενίσχυση του πρασίνου και της βιοποικιλότητας αλλά και για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων πάνω σε αυτά τα θέματα και ιδιαίτερα για το ρόλο των επικονιαστών, όπως είναι οι μέλισσες. Αναζητήθηκαν οι τρόποι υλοποίησης τέτοιων δράσεων (ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς, αξιοποίηση υλικού που ήδη υπάρχει κλπ). Συζητήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και εμπλοκής των σχολείων σε αυτήν την προσπάθεια μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με το θέμα του δικτύου που είναι “Μέλισσες και Περιβάλλον”.
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας και η ομάδα έργου ‘BeePathNet’, μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα του URBACT, στοχεύουν στην εδραίωση μιας μόνιμης σχέση συνεργασίας με όλους τους δημότες αλλά και ενδιαφερόμενους φορείς συμβάλλοντας στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, μέσα από τη συμμετοχή τους στην Τοπική Ομάδα Δράσης, να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης προτείνοντας τις δικές τους ιδέες ώστε, σταδιακά, να υλοποιήσουμε όσες από αυτές μπορούμε.
Συμμετέχοντας στην Τοπική Ομάδα Δράσης, οι πολίτες έχουν, επίσης, την ευκαιρία να μάθουν για την εμπειρία και τις πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και να ανταλλάξουν τις γνώσεις και τις δικές τους εμπειρίες με πολίτες από αυτές τις πόλεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Για αυτό το σκοπό, προβλέπονται επισκέψεις μελών της Τοπικής Ομάδας Δράσης στις συνεργαζόμενες πόλεις και η μεταφορά και διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας, που αποκτιέται από αυτές τις επισκέψεις, σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
1. Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Νέας Προποντίδας
(Συντονιστής Προγράμματος URBACT, Beepathnet)
Ελισάβετ Παπουλίδου / Αστέριος Παπαστεργίου
Τηλέφωνα: 23733 50248/50250
e-mail: elisabet.papoylidoy@nea-propontida.gr / asterios@nea-propontida.gr

2. Τμήμα Μελισσοκομίας «ΕΛΓΟ» Δήμητρα
Φανή Χατζήνα /Λεωνίδας Χαριστός
(Συντονιστής Τοπικής Ομάδας Εργασίας URBACT, ULGC)
Τηλέφωνα: 23730 91297
e-mail: fhatjina@instmelissocomias.gr /leoharistos@instmelissocomias.gr