Εργασίες επισκευής της στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πλαγίων

Εργασίες επισκευής της στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πλαγίων

Εργασίες επισκευής της στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ν.Πλαγίων πραγματοποιούνται τις μέρες αυτές που είναι κλειστά τα σχολεία. Η κατασκευή καινούριας στέγης κρίνονταν απαραίτητη καθώς η υπάρχουσα ήταν παλιά και παρουσίαζε προβλήματα.