Εργασίες συντήρησης παιδικού σταθμού Νέας Τρίγλιας

Εργασίες συντήρησης παιδικού σταθμού Νέας Τρίγλιας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού των εσωτερικών χώρων του παιδικού σταθμού Νέας Τρίγλιας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του.