Συνέχιση εργασιών εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας Νέας Ποτίδαιας

Συνέχιση εργασιών εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας Νέας Ποτίδαιας

Συνεχίζονται οι εργασίες εσωτερικής οδοποιίας στη Νέα Ποτίδαια, με την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της Κεντρικής Οδού.
Επίσης πραγματοποιήθηκε η συντήρηση καθώς και η διάνοιξη του αγροτικού δρόμου, περίπου 1km που ενώνει την Εγνατία με τις κατασκηνώσεις «Αλμπαντρος», επίστρωση με κροκάλα και 3Α ώστε να γίνεται πιο εύκολη η διέλευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή.