Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019

Για 4η φορά ο Δήμος Νέας Προποντίδας διοργανώνει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2019 (λόγω του ευρέος φάσματος των δράσεων ήδη κάποιες έχουν υλοποιηθεί από τις 9 Σεπτεμβρίου 2019).

Πρόκειται ουσιαστικά για τον σημαντικότερο θεσμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και ανάπτυξης περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Η φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας στις καθημερινές μετακινήσεις αποτελεί ζητούμενο αλλά και προτεραιότητα, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Γι’ αυτό και ο Δήμος επιθυμεί μέσω του Προγράμματος να ενθαρρύνει την καινοτομία, τις φιλικές μορφές ενέργειας και μετακίνησης, καθώς και τη χρήση του ποδηλάτου. Ήδη έχουμε υιοθετήσει και υλοποιήσει προς αυτήν την κατεύθυνση: πεζοδρομήσεις, κατασκευή ειδικών ζωνών για τυφλούς στα πεζοδρόμια, μπάρες διάβασης των ΑΜΕΑ, τοποθέτηση πάρκινγκ ποδηλάτων σε όλον τον Δήμο (για την ασφαλή τοποθέτηση και παραμονή τους) κ.τ.λ.

Με ισχυρό κίνητρο τη βούληση των κατοίκων για ένα πράσινο- βιώσιμο-φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο θα συνεχιστεί η προσπάθεια του Δήμου για υιοθέτηση νέων πρακτικών που θα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη κινητικότητα ειδικών ομάδων πολιτών, στην κατανόηση των νέων αναγκών, στη συνεχή προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας και στην υιοθέτηση πετυχημένων παραδειγμάτων άλλων πόλεων.

Ενημέρωση θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από τα ειδικά “stand” που θα στηθούν στο Δημαρχείο, στο Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων και σε άλλα επιλεγμένα σημεία του Δήμου.