«Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς»

«Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς»

Ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς» καθιερώθηκε το 2012 η 16η Οκτωβρίου με διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στοχεύει στη βελτίωση του ποσοστού των ασθενών που επιβιώνουν από έξω -νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. Αυτό θα γίνει με την καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού στην ανάνηψη θύματος ανακοπής, καθώς και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Η καρδιακή ανακοπή είναι μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτουστην Ευρώπη. Ωστόσο μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης από τους παρευρισκόμενους, μέχρι να παρασχεθεί εξειδικευμένη βοήθεια, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης του θύματος. Συνεπώς, η ενημέρωση και η εκπαίδευση πάνω σε θέματα καρδιακής ανακοπής και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, μίας εξαιρετικά απλής διαδικασίας, μπορεί να σώσει μία ζωή!

Για να βρείτε τα σημεία, που στο Δήμο μας υπάρχουν απινιδωτές, αρκεί να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.kidssavelives.gr/map-wide/