Ευχαριστήριες Επιστολές προς Βουλευτές Ν. Χαλκιδικής

Ευχαριστήριες επιστολές εστάλησαν από τον Δήμαρχο Μ. Καρρά στους βουλευτές Χαλκιδικής Γιώργο Βαγιωνά και Απόστολο Πάνα για τη συνεχή αυτοπρόσωπη παρουσία τους κι ενδιαφέρον στις δύσκολες ώρες μετά την κακοκαιρία. Επιπλέον, ζητήθηκε μέσω του κοινοβουλετικού τους ρόλου να προωθήσουν την επίλυση των ζητημάτων του τόπου μας.