Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα, αγωγού μεταφοράς νερού απο τον ταμιευτήρα σε υφιστάμενη δεξαμενή και αρδευτικού δικτύου στη θέση “Πλατάνια της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας.

Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα, αγωγού μεταφοράς νερού απο τον ταμιευτήρα σε υφιστάμενη δεξαμενή και αρδευτικού δικτύου στη θέση “Πλατάνια της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΗΣ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ.

Ακόμη μία επιτυχία στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Ν. Προποντίδας, μετά από επίπονη προσπάθεια πολλών ετών.

Ένα στοίχημα που είχαμε βάλει και τελικά το κερδίσαμε.

Στο πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβάνεται το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΗΣ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.205.247 €.

Η συγκεκριμένη πρόταση που υποβάλλαμε, αφού πληρούσε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης για χρηματοδότηση, βρίσκεται μέσα στη λίστα των 32 έργων που ανακοινώθηκαν στις 21/5/2019 από τον Υπουργό κ. Αραχωβίτη στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και η σχετική απόφαση προβλέπεται να εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες.

Η συνολική πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

1: Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” Ν. Τρίγλιας, προϋπολογισμού 2.714.747 €
2: Αγωγός μεταφοράς νερού από ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” σε υφιστάμενη δεξαμενή της Ν. Τρίγλιας, προϋπολογισμού 2.076.000 €
3: Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή “Πλατάνια” της Ν. Τρίγλιας, προϋπολογισμού 1.044.000 €
4: Προμήθεια υδρομετρητών, προϋπολογισμού 55.500 €
5: Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών, προϋπολογισμού 70.000 €
6: Δαπάνες απαλλοτριώσεων, προϋπολογισμού 150.000 €
7: Δαπάνες δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού 95.000 €

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία:
 Χωμάτινου φράγματος, συνολικού υπέργειου ύψους 16,10m, στη θέση “Πλατάνια” της Ν. Τρίγλιας, με ταμιευτήρα συνολικού υποθηκευόμενου όγκου 705.470m3
 Αγωγού προσαγωγής αποταμιευόμενου ύδατος από τον ταμιευτήρα έως την δεξαμενή άρδευσης, δια μέσου αντλιοστασίου, συνολικού μήκους 5.500 μ.
 Αρδευτικού δικτύου, συνολικής εκτάσεως 2.500 στρεμμάτων, που σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν τα δίκτυα σε έκταση 1.000 στρεμμάτων, με αγωγούς συνολικού μήκους 8.225μ. και σε δεύτερη φάση συνολικά θα εξυπηρετηθεί η έκταση των 2.500 στρεμμάτων.

Το έργο αποσκοπεί, αφενός στην κατασκευή φράγματος και υδροταμιευτήρα για τη συγκράτηση ικανής ποσότητας ύδατος από τους κλάδους Πλατάνια και Ξηρόλαγκος του χειμάρρου Τρίγλιας και αφετέρου στην άρδευση 2.500 στρεμμάτων περίπου του αγροκτήματος Ν. Τρίγλιας.

Επιπρόσθετα και παράλληλα με την οικονομική αξία των προτεινόμενων έργων, σημαντικά οφέλη θα προκύψουν από τη συγκράτηση ποσότητας ύδατος για άρδευση, καθώς αφενός περιορίζεται η άντληση των υπόγειων υδάτων και αφετέρου εμπλουτίζεται έμμεσα ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Τελικά, η άρδευση θα γίνεται μέσω του αποθηκευμένου νερού στο φράγμα.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο, από τη συλλογή του νερού μέχρι και την τελική του διάθεση, που θα ανακουφίσει τους αγρότες της περιοχής από την ανάγκη για επάρκεια ποσότητας του νερού άρδευσης, με πολλαπλά οφέλη στην αγροτική οικονομία του τόπου μας.