Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δημοτικής Κοινότητας Μουδανιών

Μετά την επίσκεψή μας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο Δήμος Νέας Προποντίδας προέβη στην επικαιροποίηση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου Ν. Μουδανιών.

Ειδικότερα το έργο αφορά στην εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο στίβο και στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Νέων Μουδανιών προκειμένου να φωτίζεται επαρκώς ο αγωνιστικός χώρος ώστε να επιμηκυνθούν τόσο οι ώρες προπόνησης όσο και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων.
Ο φωτισμός του γηπέδου θα επιτυγχάνεται με 32 συνολικά προβολείς λαμπτήρων LED (800W) οι οποίοι θα αναρτηθούν ανά 8 σε 4 σιδεροϊστούς ύψους 30m. Η εγκατάσταση θα διαθέτει σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου για την πλήρη
παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό των φορτίων (προβολέων).

Ο χειρισμός θα γίνεται από το γραφείο διοίκησης μέσω οθόνη αφής, ο οποίος θα φέρει κατάλληλο λογισμικό. Θα γειωθούν κατάλληλα όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ενώ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων έναντι κεραυνού, λόγω του μεγάλου ύψους των ιστών, θα κατασκευαστεί Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 280.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η μελέτη επικαιροποιήθηκε και απεστάλη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προκειμένου να προβούν στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.