Αγορά κληροτεμαχίου για την κατασκευή δεξαμενής για τις αρδευτικές ανάγκες Συλλάτων

Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο, να υπογράψει την αγορά κληροτεμαχίου στα Σύλλατα, παρείχε με την 621/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας. Η αγορά του κληροτεμαχίου κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθεί η άρδευση των χωραφιών στα Σύλλατα, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν προβλήματα.

Εντός του κληροτεμαχίου θα κατασκευασθεί υδατοδεξαμενή 35.000 κ.μ. και θα ενισχυθεί το συλλογικό αρδευτικό δίκτυο των 7 γεωτρήσεων και των δύο δεξαμενών που υπάρχει στην περιοχή.

“Προσπαθούμε όσο μπορούμε να στηρίξουμε τους αγρότες του Δήμου μας. Στόχος μας είναι -στο μέτρο του εφικτού και των δυνατοτήτων μας- να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα των δημοτών μας”, ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.