Αποκατάσταση ζημιών Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Μουδανιών, μετά την καταστροφή της 10ης Ιουλίου 2019.

Το τελευταίο διάστημα, πολλά είναι τα δημοσιεύματα, που αναφέρονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέων Μουδανιών και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σ’ αυτό, από την καταστροφή της 10ης Ιουλίου 2019.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω, πως κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας από την αμέσως επόμενη ημέρα, επισκέφθηκε το κάθε δημοτικό κτήριο ξεχωριστά κι έκανε καταγραφή ζημιών.
Έπειτα, προέβη στην δημιουργία φακέλων (συνολικά 31 φακέλους –στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο φάκελος για το Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Μουδανιών). Σ’ αυτούς, καταγράφονται τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των καταστροφών που υπέστη το κάθε κτήριο ξεχωριστά.
Οι φάκελοι διαβιβάστηκαν προ ημερών στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου ο Δήμος Νέας Προποντίδας να λάβει τη χρηματοδότηση και να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών.
Ο Δήμος μας επικοινωνεί καθημερινά με το Υπουργείο Εσωτερικών και παρακολουθηθεί την εξέλιξη των διαδικασιών, αναμένοντας την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα έργα και να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις των βλαβών που προήλθαν από την καταστροφή της 10ης Ιουλίου.