1η πρόσκληση δημοσίων έργων τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Χαλκιδικής.

Μετά από ενημέρωση που είχα από την ΑΝΕΤΧΑ για το τοπικό πρόγραμμα LEADER  Νομού Χαλκιδικής –στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης των δημοσίων έργων- σχετικά με την πορεία των έργων «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, του Παναθλητικού Ομίλου Μουδανιών» και «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Παναθλητικού Ομίλου Τρίγλιας», απέστειλα την  παρακάτω επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα Στέργιο:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια της 1ης  πρόσκλησης των δημοσίων έργων του τοπικού προγράμματος  LEΑDER Νομού Χαλκιδικής, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης και εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών των υποβληθέντων προτάσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η Ομάδα Τοπικής Δράσης-Αναπτυξιακή Νομού Χαλκιδικής έχει δικαίωμα να αιτηθεί στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπερδέσμευση πόρων, προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα έργα, από αυτά που εντάσσονται με βάση τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης και τα οποία κρίνονται σκόπιμο να υλοποιηθούν στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Να σημειωθεί ότι το ποσό που προκηρύχτηκε  ανερχόταν σε 990.000€.

Στις 16 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος, μαζί με στελέχη της Αναπτυξιακής  συμμετείχαν σε τεχνική σύσκεψη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, κυρίου Χαράλαμπου Κασίμη προκειμένου να συζητηθεί το εν λόγω θέμα.

Στη συνάντηση τα στελέχη παρουσίασαν το συνημμένο πίνακα,  με βάση τον οποίο το αίτημα υπερδέσμευσης για την ένταξη των έργων που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν ανέρχεται σε 2.587.527,86€.

Ο Γενικός Γραμματέας, δεσμεύτηκε για  υπερδέσμευση  ποσού 2.000.000€.

Όπως διαπιστώνετε στην πρώτη υποδράση, η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος προτείνει να ενταχθούν τέσσερα (4) έργα, τα   οποία μεταξύ τους ανά δύο (2) ισοβαθμούν.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, στην περίπτωση ισοβαθμιών εντάσσονται όλα τα έργα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην υποδράση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εντάσσεται κανένα. Επιπλέον δεν μπορούν να εξαιρεθούν υποδράσεις, εφόσον δεν έχουν προκηρυχτεί δύο φορές και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.

Όπως είναι αντιληπτό με τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα για επιπλέον 2.000.000€, δεν θα ενταχθεί κανένα από τα δύο έργα «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, του Παναθλητικού Ομίλου Μουδανιών» και «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Παναθλητικού Ομίλου Τρίγλιας», καθόσον υπολείπονται περίπου 600.000€.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να εξετάσετε τη δυνατότητα υπερδέσμευσης επιπλέον 600.000€ στο τοπικό πρόγραμμα  LEADER Νομού Χαλκιδικής, προκειμένου να ενταχθούν και τα δύο αυτά έργα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιοχή.»

Θεωρούμε ότι και τα δύο έργα είναι απαραίτητα για τον τόπο μας και γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε για την εξεύρεση των επιπλέον πόρων ώστε να πραγματοποιηθούν και τα δύο έργα.