Τη χρηματοδότηση των έργων στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών ζήτησε με έγγραφό του ο Δήμαρχος Μ. Καρράς

Τη χρηματοδότηση των έργων στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών ζήτησε με έγγραφό του ο Δήμαρχος Μ. Καρράς

Με έγγραφο, που απέστειλε στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς: Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στους Υφυπουργούς Εσωτερικών ο Δήμαρχος Μ. Καρράς, αφού ενημερώνει ότι υπάρχει πλήρης μελετητική ωριμότητα κι έχουν εγκριθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες για τα έργα στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών,  ζητάει να εξετασθεί η δυνατότητα ένταξης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 47.000.000,00€.

Ειδικότερα, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης, το οποίο περιελάμβανε μελέτες λιμενικών έργων (προμελέτη, οριστική), Η/Μ έργων (οριστική, εφαρμογής), υδραυλικών έργων (προμελέτη, οριστική), τοπογραφίας, οικονομοτεχνικές, γεωτεχνικές, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης. Επίσης, έχουν εγκριθεί τα σχετικά Τεύχη Δημοπράτησης.

Συνοπτικά, τα έργα που προτείνονται περιλαμβάνουν: την επέκταση κατά 530m και διαπλάτυνση του προσήμενου μόλου, διαπλάτυνση δυτικού προβλήτα εμπορικού λιμένα, διαπλάτυνση ανατολικού προβλήτα επιβατικού λιμένα, κατασκευή νέου υπήμενου μόλου, βυθοκόρηση λιμενολεκάνης και διαύλου, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στη χερσαία ζώνη, επιστρώσεις χερσαίας ζώνης, κατασκευή έργων απορροής ομβρίων χερσαίας ζώνης και αποχέτευσης ακαθάρτων, Η/Μ εγκαταστάσεων, πυροπροστασίας, ηλεκτροφωτισμού και καθαιρέσεις έργων που απαιτείται.

“Ο Δήμος έχει την απόλυτη ετοιμότητα για να προχωρήσει στην δημοπράτηση και κατασκευή του έργου. Προχωρήσαμε στη σύνταξη μελετών και λάβαμε τις απαραίτητες εγκρίσεις αλλά, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο προϋπολογισμός είναι μεγάλος για έναν Δήμο. Χρειάζεται κρατική βούληση και δυνατότητα ένταξης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή τους, ώστε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Μας ενδιαφέρει, το έχουμε επανειλημμένα δηλώσει και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τη χρηματοδότησή του” δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.