Χλωπτσιούδη Παρασκευή

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Νέων Σιλάτων

Χλωπτσιούδη Παρασκευή

Χλωπτσιούδη Παρασκευή

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Επικοινωνία

  • Τηλέφωνο

    6948005114

  • E-mail

    mail@mail.com

Άλλοι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι Νέων Σιλάτων

Ψαθά Αγρυρώ

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Χαρένης Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Γεωργαλάς Νικόλαος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Καστάνιας Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος