Ποντικέρης Απόστολος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Σημάντρων

Ποντικέρης Απόστολος

Ποντικέρης Απόστολος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Επικοινωνία

  • Τηλέφωνο

    6986939054

  • E-mail

    patendas100@gmail.com

Άλλοι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι Σημάντρων

Γαλανοπούλου – Καμπούρη Καλλιόπη

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Μαδεντζίδης Σάββας

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Τσιβίκας Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Γαϊτανίδης Αναστάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος