Ψαθά Αγρυρώ

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Νέων Σιλάτων

Ψαθά Αγρυρώ

Ψαθά Αγρυρώ

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος

Επικοινωνία

  • Τηλέφωνο

    6942905991

Άλλοι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι Νέων Σιλάτων

Στάυρου Αναστάσιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Χαρένης Γεώργιος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Γεωργαλάς Νικόλαος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Καστρινόπουλος Γρηγόριος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος