Εργασίες συντήρησης και βαψίματος στο Νηπιαγωγείο Ελαιοχωρίων

Εργασίες συντήρησης και βαψίματος στο Νηπιαγωγείο Ελαιοχωρίων

Εργασίες συντήρησης και βαψίματος πραγματοποιήθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά στο κτίριο του Νηπιαγωγείου Ελαιοχωρίων.

Ανάλογες εργασίες πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Προποντίδας είναι απαραίτητο.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από προσωπικό του Δήμου, καθώς και με δικά μας μέσα και υλικά.

Οι συντηρήσεις και οι επισκευές αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τις προτεραιότητες που , που έχουν τεθεί κατόπιν συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Η βελτίωση και η αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών της σχολικής στέγης είναι άμεση προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.