Αποκατάσταση βλαβών στο Νηπιαγωγείο Ν. Πλαγίων

Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο- αφού του έγινε η σχετική πρόσκληση από το δήμο- για την αποκατάσταση των βλαβών στο Νηπιαγωγείο Ν. Πλαγίων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 111.100 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και Ιδίους πόρους.

Προβλέπεται να ενισχυθεί ο Φέρων Οργανισμός του κτιρίου με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων, να γίνει η αποκατάσταση των διατομών κατακόρυφων στοιχείων που παρουσιάζουν φαινόμενα οξείδωσης – διόγκωσης οπλισμού με χρήση επισκευαστικών υλικών-κονιαμάτων, η περιμετρική ενίσχυση της θεμελίωσης με αύξηση της ακαμψίας αυτής, η αποκατάσταση του δαπέδου με χρήση τσιμεντενέσεων και η επισκευή των τοιχοποιιών πλήρωσης. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η συνολική στατική επάρκεια του κτίσματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονιστικών διατάξεων.

“Το κτίριο θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος κι έτσι θα είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών που για εμάς αποτελεί το κύριο ζητούμενο” δήλωσε αναφερόμενος στο θέμα ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.