Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2019-2020 και τον Αντιγριπικό εμβολιασμό

Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2019-2020 και τον Αντιγριπικό εμβολιασμό

Το Υπουργείο Υγείας με έγγραφό του (ΑΔΑ: ΨΩΥΕ465ΦΥΟ-ΠΓΒ) δίνει οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2019-2020 και τον Αντιγριπικό Εμβολιασμό. Όπως αναφέρει, επειδή κάθε χρόνο ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται, η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα εγκεκριμένα στοιχεία για φέτος, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

Επίσης, κατά προτίμηση ο εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες προς της ενάρξεως του ετήσιου επιδημικού κύματος της γρίπης στην Ελλάδα (δηλαδή στα μέσα-τέλος Νοεμβρίου). Επιπρόσθετα, ο εμβολιασμός συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης για άτομα για τα οποία ενδείκνυται ο εμβολιασμός και δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν εγκαίρως.