Παγκόσμια Ημέρα Έθνους των Ρομά

Παγκόσμια Ημέρα Έθνους των Ρομά

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, γενικότερα, είναι ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο πρόβλημα και απαιτεί την προσπάθεια όλων μας για την επίλυσή του. Παρεμβάσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι απαραίτητες. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας έχει προχωρήσει σε αποσπασματικές και εξατομικευμένες δράσεις που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΡΟΜΑ της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Όπως εμβολιασμός των παιδιών, η σίτιση μαθητών, διευκόλυνση και υποστήριξη της πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες, ενημέρωση και υποστήριξη τους για την διασφάλιση της πρόσβασης σε προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας κ.α.

Προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η κοινωνική ένταξη τους και η «γεφύρωση» της κοινωνικής απόστασης, που τους χωρίζει από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, δεν σταμάτησε την δράση του εκεί, αλλά προκειμένου να διασφαλιστεί η ολιστική παρέμβαση και ο σχεδιασμός των δράσεων να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, προχώρησε στην σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ που κατοικούν στον Δήμο Ν. Προποντίδας.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα για την χαρτογράφηση μη οργανωμένων οικισμών Ρομά καθώς και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οικισμών αυτών, χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και την κατάρτιση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, όσο και για την σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση των Ρομά στο Δήμο Ν. Προποντίδας.

Στόχος του προγράμματος είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και η δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος έχουν ως εξής:

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: Διασφάλιση Στέγασης και Ανάπτυξη Δικτύου Κοινών Αστικών Υποδομών
  • Άξονας Προτεραιότητας 2: Προαγωγή της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
  • Άξονας Προτεραιότητας 3: Διευκόλυνση, Βελτίωση και Υποστήριξη των όρων πρόσβασης των Ρομά στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα
  • Άξονας Προτεραιότητας 4: Ισότιμη Πρόσβαση των Ρομά σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
  • Άξονας Προτεραιότητας 5: Διασφάλιση Προϋποθέσεων Εφαρμογής

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.