Πρωταθλητής ο Δήμος Νέας Προποντίδας σε έργα στο Φιλόδημος.

Πρωταθλητής ο Δήμος Νέας Προποντίδας σε έργα στο Φιλόδημος.

Πρώτος στην Μακεδονία και τρίτος πανελλαδικά ο Δήμος Νέας Προποντίδας στην ένταξη έργων στα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών

Τα Ειδικά Επενδυτικά Προγράμματα Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελούν ολοκληρωμένα και ευέλικτα χρηματοδοτικά Προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν ζωτικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιο συγκεκριμένα τα Προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην κάλυψη βασικών αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δημιουργία θεμελιωδών υποδομών στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αγροτικής οδοποιίας, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολικών κτηρίων, δημοτικών κτηρίων, παιδικών χαρών κλπ, υποδομές  απολύτως αναγκαίες για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Με γνώμονα τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες του Δήμου Νέας Προποντίδας για κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για την τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, η Δημοτική Αρχή και συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, κινητοποιήθηκε άμεσα και έχει υποβάλλει συνολικά μέχρι σήμερα έντεκα (11) προτάσεις για ένταξη βασικών έργων υποδομής σε αντίστοιχες προσκλήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί οι εννέα (9) και οι δύο (2) είναι σε αναμονή αξιολόγησης.

Μπαίνοντας στη διεύθυνση filodimos.ypes.gr και κάνοντας ένα απλό «κλικ» πάνω στο χάρτη της Ελλάδας, μπορεί κανείς να δει αναλυτικά και σε οποιαδήποτε περιοχή, όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ένταξης μέχρι τώρα ανέρχεται σε 19.136.000,00€, αριθμός που κατατάσσει το Δήμο Νέας Προποντίδας ΠΡΩΤΟ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ΠΡΩΤΟ στο γεωγραφικό Διαμέρισμα της Μακεδονίας και ΤΡΙΤΟ πανελλαδικά.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα που εντάχθηκαν μέχρι στιγμής είναι:

Πρόγραμμα Έτος Κατηγορία Ποσό ένταξης (€) Ίδιοι Πόροι (€) Σύνολο (€)
Φιλόδημος Ι 2018 Αγροτική οδοποιία 868.000,00 0,00 868.000,00
Φιλόδημος Ι 2018 Ύδρευση 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Φιλόδημος Ι 2018 Αποχέτευση 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Φιλόδημος ΙΙ 2018 Προμήθεια μηχανημάτων έργου 180.000,00 90.000,00 270.000,00
Φιλόδημος ΙΙ 2018 Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 195.600,00 554.400,00 750.000,00
Φιλόδημος ΙΙ 2018 Αναβάθμιση παιδικών χαρών 213.000,00 100.000,00 313.000,00
Φιλόδημος Ι 2019 Δημοτικά κτίρια 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00
Φιλόδημος Ι 2019 Αντιπλημμυρική προστασία 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
Φιλόδημος Ι 2019 Αθλητικές εγκαταστάσεις 744.000,00 541.000,00 1.285.000,00
Σύνολο : 17.850.600,00   19.136.000,00

 

Επισημαίνεται ότι η πράξη που αφορά την κατηγορία των αθλητικών εγκαταστάσεων έχει ενταχθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 10/04/2019 και δεν έχει προστεθεί ακόμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος «ΦιλόΔημος».