Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Την ανασυγκρότηση του 7μελούς του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζοντας τα μέλη ως εξής:

1. Μηκέ Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλος από την παράταξη του Δημάρχου, με αναπληρώτρια την Εμμανουηλίδου Αθανασία.
2. Κασσαμανώλη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλος από την παράταξη του Δημάρχου, με αναπληρώτρια τη Γιοβανοπούλου Αναστασία
3. Μαυρομιχάλη Θεοδώρα, Δημοτική Σύμβουλος από την παράταξη «Κίνηση Δημοκρατών Πολιτών», με αναπληρώτρια την Ραμανδάνη Δέσποινα, από την παράταξη του Δημάρχου.
4. Δερματάς Αντώνιος εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής με αναπληρωτή τον Κακαρίκα Αναστάσιο.
5. Ζαφειράκη Χριστίνα, εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς η Επιχείρηση απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, με αναπληρώτρια την Τζιουρτζιούμη Παναγιώτα, όπως προέκυψε από τη Γενική τους Συνέλευση.
6. Αρβανίτη Ανθή ως Δημότης με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Γραμματική.
7. Ουζούνης Αστέριος, ως Δημότης με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, με αναπληρωτή τον Μαραγκό Κοσμά.

Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νέας Προποντίδας εκλέχθηκε η Μηκέ Χριστίνα και Αντιπρόεδρος η Κασσαμανώλη Παναγιώτα.