Συνάντηση Εργασίας στο Πλαίσιο Υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII

Συνάντηση Εργασίας στο Πλαίσιο Υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII

Στις 23-24 Οκτωβρίου επισκέφθηκε τον Δήμο μας η Κα Maruška Markovčič, υπεύθυνη υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Δικτύου URBACT III του επικεφαλής εταίρου Δήμο της Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.
Το πρωί της Τετάρτης 23/10, η Κα Maruška Markovčič συναντήθηκε με τα μέλη της ομάδας έργου “BeePathNet” στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας που βρίσκεται στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Στη συνάντηση αυτή αναλύθηκε σημείο προς σημείο το σχέδιο δράσης που θα εφαρμόσει ο δήμος για τη μεταφορά της καλής πρακτικής, αναγνωρίσθηκαν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που πιθανόν θα υπάρξουν και προτάθηκαν οι πιθανοί τρόποι για να αντιμετωπισθούν.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά, η συνάντηση με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης ‘BeePathNet’ (πολίτες, ενδιαφερόμενα μέρη) του Δήμου μας. Εκεί, έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα μέλη της ομάδας για το όραμα που έχουν σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου δράσης της αστικής μελισσοκομίας στο δήμο μας, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος: “Μελισσοδιαδρομές” στο δήμο Νέας Προποντίδας και έγινε σαφές ότι τα μέλη της ομάδας έργου, που προέρχονται από διάφορους τομείς: μελισσοκόμοι, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες (τουρισμός, επικοινωνία, εστίαση κλπ), δεσμεύονται να συνεργαστούν ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και να μπουν οι βάσεις για μια όμορφη, πράσινη πόλη που θα είναι φιλική όχι μόνο στους μέλισσες και άλλους επικονιαστές αλλά και στους πολίτες και επισκέπτες της.
Στις 24/10 το πρωί, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, η Κα Maruška Markovčič συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Καρρά και εκπροσώπους από τη διοίκηση του δήμου. Στη συνάντηση έγινε μια ενημέρωση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα και την πορεία υλοποίησής του. Η διοίκηση του Δήμου έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει διαρκής υποστήριξη των δράσεων του έργου διότι, στους επιχειρησιακούς στόχους του Δήμου και στο στρατηγικό του σχεδιασμό περιλαμβάνονται δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και, επομένως, έργα σαν το BeepathNet συμβάλλουν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Επιπλέον, τονίσθηκε ιδιαίτερα η μεγάλη σημασία της ανάπτυξης συνεργασιών του Δήμου με άλλες πόλεις, υπηρεσίες και φορείς-όπως το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας, το ΚΠΕ Αρναίας, τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής κλπ- με σκοπό την ενίσχυση της μελισσοκομίας και των επιχειρήσεων του αγροτουρισμού μέσα από την ανάδειξη του πολύτιμου μελισσοκομικού τομέα της Χαλκιδικής.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας συνεχίσθηκε η συνεδρίαση των μελών της ομάδας έργου με την υπεύθυνη του προγράμματος από τη Λιουμπλιάνα και, μετά από προτάσεις και υποδείξεις της που έγιναν για τη βελτίωση του σχεδίου δράσης, συντάχθηκε η τελική μορφή του.
Ευχαριστούμε την Κα Maruška Markovčič για την επίσκεψή της, γιατί συνέβαλε σημαντικά στην υποβοήθηση της ομάδας έργου να κατανοήσουν καλύτερα και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα υλοποίησης των δράσεων στον δήμο μας. Ιδιαιτέρως, όμως, ευχαριστούμε τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης που παρευρέθηκαν και υποστηρίζουν το έργο, χωρίς τη συμμετοχή των οποίων θα ήταν αδύνατη η υλοποίησή του.