Δωρεάν παραχώρηση Αγροτεμαχίου στον Νομαρχιακό Σύλλογο “Αγάπη” για ανέγερση Οικοτροφείου

Δωρεάν παραχώρηση Αγροτεμαχίου στον Νομαρχιακό Σύλλογο “Αγάπη” για ανέγερση Οικοτροφείου

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Ν. Προποντίδας δώρισε το 539 Αγροτεμάχιο της Κοινότητας Πορταριάς, έκτασης 5.396 τ.μ. στον Νομαρχιακό Σύλλογο Α.με.Α “Η Αγάπη” μετά από αίτημά του, προκειμένου να ανεγείρει οικοτροφείο για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρία, που στερούνται οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος. Ο Δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του συμβολαίου που έγινε πρόσφατα. Βάσει της απόφασης θα στεγάσει, όχι μόνο μέλη του συλλόγου, αλλά γενικά κατοίκους της Χαλκιδικής που βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση. Η ανέγερση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εντός πέντε χρόνων από την μεταγραφή του τίτλου κτήσης στο Υποθηκοφυλακείο με δικαίωμα παράτασης τριών ετών. Αν ο όρος δεν τηρηθεί, η δωρεά ανακαλείται. Διαβάστε περισσότερα