Έτοιμη η μελέτη για το έργο  “Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας”-Υποβάλλεται άμεσα η πρόταση χρηματοδότησης

Έτοιμη η μελέτη για το έργο “Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας”-Υποβάλλεται άμεσα η πρόταση χρηματοδότησης

Ένα μεγαλόπνοο έργο, το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας της παράκτιας ζώνης του Δήμου μας από τον Αγ. Μάμα έως την Ηράκλεια, με την κατασκευή είκοσι επτά (27) τεχνικών έργων στις κοίτες των ρεμάτων για τη θωράκιση και προστασία από τις συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων, διεκδικεί ο Δήμος Ν. Προποντίδας. Διαβάστε περισσότερα