Στάλθηκαν για δημοσίευση σε ΦΕΚ οι διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των ΓΠΣ των πρώην δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας

 Στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για έκδοση σε ΦΕΚ οι διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας, όπως αποτυπώνονται στη μελέτη με τίτλο: «Διόρθωση – Συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας» κι έφτασαν στην οριστική Διαβάστε περισσότερα