Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας καλεί εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και οργανώσεων του Δήμου (αναγνωρισμένους από το Πρωτοδικείο), να εκφράσουν εγγράφως της βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής. Διαβάστε περισσότερα