Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής

Οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού είναι τα στοιχεία που προβάλουν το ανθρώπινο πνεύμα, τον πολιτισμό, τη συνεργασία, την ομαδικότητα.

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Είναι μία πράξη που φανερώνει ενέργεια και καλοσύνη. Είναι μία συνεισφορά στον συνάνθρωπο, στον ίδιο μας τον εαυτό και πάνω απ’ όλο στον ίδιο το Δήμο μας. Διαβάστε περισσότερα