Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την παράταση των δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Την υποβολή αιτήματος προς όλους τους αρμόδιους φορείς για χορήγηση νέας παράτασης των δηλώσεων ιδιοκτησίας του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 στο Ελληνικό Κτηματολόγιο μέχρι τις 10/1/2020, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας. Διαβάστε περισσότερα