Προχωρούν οι διαδικασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Προχωρούν οι διαδικασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Προς έγκριση στη διαχειριστική αρχή υποβλήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου το τεύχος της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, αφορούν: Διαβάστε περισσότερα