Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας

Την ανασυγκρότηση του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας αποφάσισε τα Δημοτικό Συμβούλιο ορίζοντας τα μέλη ως εξής: Διαβάστε περισσότερα