Συνέχιση εργασιών εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλικράτειας

Συνέχιση εργασιών εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλικράτειας

Στην κεντρική οδό Αγίου Παύλου, ολοκληρώθηκε ο ηλεκτροφωτισμός και η τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων, με σκοπό πάντα την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας. Διαβάστε περισσότερα