Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ρούχων είναι τοποθετημένοι σε πολλά σημεία του Δήμου μας. Στους συγκεκριμένους κάδους, μπορούν να τοποθετηθούν μεταχειρισμένα ενδύματα, υποδήματα κ.α.

Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ρούχων είναι τοποθετημένοι σε πολλά σημεία του Δήμου μας. Στους συγκεκριμένους κάδους, μπορούν να τοποθετηθούν μεταχειρισμένα ενδύματα, υποδήματα κ.α.

Από τα είδη ένδυσης, που συγκεντρώνονται, γίνεται προ-διαλογή από την συμβαλλόμενη εταιρία κι έπειτα, αυτά επιστρέφονται –σε καλή κατάσταση και καθαρά- στο Δήμο μας, και μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας διατίθενται σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη (200 κιλά/ έτος). Τα υπόλοιπα, τα οποία «δεν έχουν πλέον ζωή», προορίζονται με ευθύνη της εταιρίας, για την παραγωγή πανιών καθαρισμού, για γεμίσματα καθισμάτων αυτοκινήτων, για μονωτικό υλικό, φόρμες εργασίας κ.τ.λ. Διαβάστε περισσότερα